جراحی زیبایی لثه به همراه لامینیت یا کراونهای(روکش) سرامیکی

جراحی زیبایی لثه به همراه لامینیت یا کراونهای(روکش) سرامیکی

جراحی زیبایی لثه به همراه لامینیت یا کراونهای(روکش) سرامیکی: در این بیمار دندان سمت چپ بیمار کوتاهتر از دندان سمت راست می باشد بمنظور رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی توسط جراح لثه یا لیزر درمانی ابتدا محل قرارگیری لثه در دو دندان یکسان شده سپس با استفاده از کراون یا لامینیت رنگ و فرم مناسب ایجاد شود.

در این بیمار ۶ دندان جلویی فک بالا درمان انجام شده است.

 

در این بیمار ۱۰ دندان مورد درمان واقع شده‌اند.

۲۵ام, مهر , ۱۳۹۶ |